Bestill høstutgaven her

Ingeborg Breines

Breines er rådgiver, tidligere president i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.

Hva er sikkerhet i dag?

Debatt: Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

Når Nobel-fredsprisvinnere møtes

NOBEL PEACE SUMMIT: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Du skal ikke slå i hjel!

Hvorfor KrF må stemme ut denne regjeringen.

Hva skal vi med NATO?

Ingeborg Breines tar et kraftig oppgjør med makthavernes «sikkerhetsstrategier», NATO og militærindustrien. En trygg fremtid bygges ikke med våpen, men med en fredskultur basert på dialog og solidaritet, skriver hun.

Paven mot atomvåpen

Vatikanet gir ikke lenger noen moralsk aksept for en militær atomavskrekkings-doktrine.

Invester i fred, ikke krig

Mer enn 12 000 protesterte nylig mot NATO i Brüssel.

Demokratiets sorte hull

Dronekrigens operasjonssentral i Ramstein må fjernes. For hvorfor skal USA fortsatt ha baser i Tyskland?

Militæret – en miljøversting

Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Nå skal folket stemme over freden

Norge har sammen med Cuba, vært «garantist» for fredsprosessen. Nå må folket i Colombia stemme ja til fredsavtalen før den kan implementeres.