Grusomhetens teater

Ingeborg Breines

Breines er rådgiver, tidligere president i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.

En konvertert militærindustri

FREDSKULTUR: NY TID trykker her et utdrag fra boken Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? Er det mulig å se for seg en endring av militærindustrien til mer ivaretakelse av sivile formål og beredskap?

«Hæren som en permanent institusjon er forbudt»

Fred: Med mulig ytterligere krigseskalering og tidens mentalitet for militæropprustning, er det viktig å kjenne til alternativ fredspolitikk. Costa Rica er her et forbilde, et land som bruker sine ressurser på utdanning, helse og miljø – fremfor på våpen

«NATOs ører i nord»

KRONIKK: De amerikanske basene er en enorm maktfaktor som muliggjør USAs militære hegemoni i verden. Vår geografiske beliggenhet burde tilsi en mindre provoserende tilnærming.

Hva er sikkerhet i dag?

Debatt: Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

Når Nobel-fredsprisvinnere møtes

NOBEL PEACE SUMMIT: Er det noen vits med slike møter, eller er de kun for en engere krets?

Du skal ikke slå i hjel!

Hvorfor KrF må stemme ut denne regjeringen.

Hva skal vi med NATO?

Ingeborg Breines tar et kraftig oppgjør med makthavernes «sikkerhetsstrategier», NATO og militærindustrien. En trygg fremtid bygges ikke med våpen, men med en fredskultur basert på dialog og solidaritet, skriver hun.

Paven mot atomvåpen

Vatikanet gir ikke lenger noen moralsk aksept for en militær atomavskrekkings-doktrine.

Invester i fred, ikke krig

Mer enn 12 000 protesterte nylig mot NATO i Brüssel.