Hilde Lindset

Hilde Lindset
Lindset er novelleforfatter. hilde.lindset@hotmail.com

Å leve er nok

White trash

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)