Bestill høstutgaven her

Hilde Lindset

Lindset er novelleforfatter. hilde.lindset@hotmail.com

Å leve er nok

Judith Hermann: Lettipark Fortellinger S
Med noen få setninger kan Judith Hermann streife innom et helt liv.

White trash

Menneskene ser mot linsen, likevel er det som om de helst vil vike og trekke seg tilbake til gårdsrommet, til utmarken, familien, rusen, kirken, søvnen.