Henning Næss

Henning Næss
Henning Næss 46 ARTIKLER

Kjenn deg selv

Genialt på jordet

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)