Harald berntsen

3 ARTIKLER 0 kommentarer

De norske studenters kamp

Studentoppstanden går fra land til land, og har nå også nådd Universitetet i Oslo. Det betyr ikke at norske studenter står fram med en importert «revolusjon». Den norske oppstanden har dels opphav i spesielle norske forhold, dels i forhold som er felles for universitetene i de industrialiserte land.

Svart makt – Black Power

Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.

Nå tar vi ham!

...