Bestill vårutgaven her

Hans I. Kleven

Østerberg og leninismen

FILOSOFI: Som bidrag til en eventuell ideologisk diskusjon innen Sosialistisk Valgforbund synes jeg artikkelen om Lenin er lite mønstergyldig