Hans Henrik Fafner

4 ARTIKLER 0 kommentarer
Fafner er ny kritiker i Ny Tid.

Buber og King

50 år etter hans død underbygger arkivfunn at Martin Luther King var svært så inspirert av en jødisk religionsfilosof.

City on a Hilltop. American Jews and the Israeli Settler Movement

Amerikanske innvandrere utgjør langt flere israelske bosettere enn deres andel av befolkningen skulle tilsi.

Engineers of Jihad. The Curious Connection between Violent Extremism and Education

Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.

Catch 67

Den israelske idéhistorikeren Micha Goodman gir en god analyse på hvorfor israelerne ikke lenger ser noen løsning på Israel–Palestina-konflikten.