Bestill sommerutgaven her

Hans Eirik Olav

Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.

Et gigantisk pyramidespill

FINANSVERDEN: Greier forfatterne av Sabotage å forklare hvordan samspillet mellom myndighetene, sentralbankene og bank- og finansinstitusjonene fungerer?

Mesterløgneren

Da det enorme bedrageriet ble avslørt, hevdet alle rundt Madoff å være uvitende. Hvordan var det mulig?

Kontantfritt – og totalitært

Ideen om det kontantløse samfunn blir av mange omfavnet som et symbol på fremgang. Men hvem er det egentlig som vil vinne på avviklingen av kontantsamfunnet?

Våren 2017: Økonomikrise på trappene

Mye tyder på at verden står overfor en økonomisk kollaps som kan inntreffe i løpet av første halvår 2017. 

Deutsche Bank og døde bankdirektører

En lang rekke bankfolk som de siste årene har dødd under uklare omstendigheter, visste sannsynligvis for mye.

Økonomien bryter sammen

Økonomisk kollaps fører alltid til økonomisk unntakstilstand – fra Romerrikets fall til dagens borgerkrigliknende tilstander i Venezuela. 

Pill råttent og helt alminnelig

«Dersom folket virkelig forsto hvordan bankvesenet fungerer, ville det blitt revolusjon i morgen.» – Henry Ford 

Ragnarok på vei?

Er dette mulig i Norge? Minibankene stenger. Flytrafikk, buss og jernbane går i stå. Transport av mat og medisiner stopper opp. Matvarehyllene tømmes, og militæret forhindrer at folket bryter seg inn i butikkene for å få livsnødvendige varer.

Dommedagsprofetene blir flere

En stadig lengre rekke av fremstående amerikanske økonomer og investorer spår en kommende kollaps i verdensøkonomien.