Bestill høstutgaven her

gordon@nytid.com

Gordon Brown, tidligere statsminister og finansminister i Storbritannia, er nå FNs spesialutsending for global utdanning og leder av Den internasjonale kommisjonen for finansiering av globale utdannings- muligheter. Han leder det rådgivende organet for Catalyst Foundation.

Slik blir «Generasjon utdannet» en realitet

UTDANNING: Vedvarende nedgang i internasjonal bistand til utdanning fratar halvparten av alle barn i utviklingsland – om lag 800 millioner – den utdanningen de trenger for å sikre seg et meningsfylt arbeid i framtiden.