Bestill høstutgaven her

george@nytid.com

Lwanda er rådgiver for regionale programmer for utvinningsindustrien ved UNDPs Africa Regional Service Centre og tilknyttet Asia Global Institute.

5G kan fremme FNs bærekraftsmål

FATTIGDOM: 5G åpner for uante muligheter innen fjernundervisning og utdanning.