Bestill høstutgaven her

Georg Johannessen

Frihetens øyeblikk

EUROPA: Bjørneboes svarte humor er dialektisk tenkning over det usentimentale menneskeverds betingelser. Den rammer med sin kynisme de blåøyde og anstendige massemordere av vanlig barbariske moraltype.'

Om Bert Brecht

Denne måneden er det 70 år siden Bertolt Brecht ble født, og Georg Johannesen tegner her et portrett av marxisten, moralisten og dikteren.