Bestill høstutgaven her

Knut Hjelleset

Verdens strengeste regelverk

Våpeneksport: Utsagnet om «et av verdens strengeste regelverk» må forstås som Stortingets forventede standard for en langt mer restriktiv praksis for norsk eksport av krigsmateriell.