Artikler

Game of Drones

Mens kampen mot atomvåpen alltid har fått stor medieomtale, går kampen mot drapsrobotene for seg i det stille. 

Økt militært forbruk i 2015

Etter flere år med redusert militært forbruk steg utgiftene brukt til militære formål med én prosent – til 1676 milliarder dollar – i 2015.

Miljøet og militæret

Militærvesenet er en miljøversting – likevel slipper det unna miljøregnskapet.

Kommentarer

Månedens dokumentar

Sheep Herovideo

Profittjagets pris

SAMFUNNSKRITIKK: Jaget etter profitt tvinger den nederlandske sauegjeteren Stijn ut av sin komfortsone. Et hederlig arbeid er ikke lenger nok – i dag må man ha spisse albuer.