Diego Vaula Foss, Susanne Karine Gjønnes og Sven-Hendrik Scholz

Diego Vaula Foss, Susanne Karine Gjønnes og Sven-Hendrik Scholz
Diego Vaula Foss, nestleder, Susanne Karine Gjønnes, leder for kapitalfluktutvalget, Sven-Hendrik Scholz, medlem i kapitalfluktutvalget. Alle i i Fellesrådet for Afrika