fafner4@yahoo.dk

7 ARTIKLER 0 kommentarer
Fafner er ny kritiker i Ny Tid.

Och du kom inte tillbaka

Sterkt vitnesbyrd i brevs form om å overleve Birkenau – og det vanskelige livet som følger.

In Search of Israel. The History of an Idea

14. mai i år markers 70-årsdagen for proklamasjonen av staten Israel. Historikeren Michael Brenner ser nærmere på det sammensatte og til dels motsetningsfylte grunnlaget for dens eksistens.

The Limits of the Land. How the Struggle for the West Bank Shaped the Arab-Israeli Conflict

Konflikten mellom Israel og Palestina er vanskeligere å løse enn noen gang, fastslår midtøstenforsker i ny bok. 

Buber og King

50 år etter hans død underbygger arkivfunn at Martin Luther King var svært så inspirert av en jødisk religionsfilosof.

City on a Hilltop. American Jews and the Israeli Settler Movement

Amerikanske innvandrere utgjør langt flere israelske bosettere enn deres andel av befolkningen skulle tilsi.

Engineers of Jihad. The Curious Connection between Violent Extremism and Education

Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.

Catch 67

Den israelske idéhistorikeren Micha Goodman gir en god analyse på hvorfor israelerne ikke lenger ser noen løsning på Israel–Palestina-konflikten.