Hans Henrik Fafner

Hans Henrik Fafner 24 ARTIKLER

Overmoden økonomi

Outsourced Empire av Andrew Thomson

Landet er fullt!

Buber og King

Bombeingeniørene

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)