Hans Henrik Fafner

Hans Henrik Fafner 23 ARTIKLER

Buber og King

Bombeingeniørene

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)