e-borgen@online.no

Avatar
e-borgen@online.no 5 ARTIKLER

Utgis VG av NATO?

Månedens dokumentar

Mennesker uten filter

REISEBREV: Noen filmer har en sjelden evne til å flytte tilskueren i tid og rom. Billedkunstner Astrid J. Johannessens siste to videoessays har denne forunderlige kraften.

Kommentarer (fri lesning)