Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

erikberg@gmail.com

Erik Berg arbeidet i Utenriksdepartementet/NORAD fra 1978 til 2013. Nå leder han Habitat Norge.

Er nasjonalstaten ute av takt med verden?

Nasjonalstaten strever med å kontrollere klimautfordringer, internasjonal kriminalitet og epidemier, mens byene har mer politisk makt enn noensinne. Byer agerer der nasjonale myndigheter bare snakker.

Urban fattigdom overses

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.