Bestill høstutgaven her

Erik Berg

Erik Berg arbeidet i Utenriksdepartementet/NORAD fra 1978 til 2013. Nå leder han Habitat Norge.

Planetær urbanisering

Globalisering: Villmark forsvinner; kontinenter knyttes sterkere til hverandre; skillet mellom by og bygd blir mer uklart; og urban ulikhet tiltar.

Planeten er urbanisert

By og land:Antall land med mer enn 90 prosent av befolkningen i urbane områder er fordoblet fra 16 til 32 siden 1975. Urbanisering er i dag ikke lenger begrenset til byer.

Fem urbanister – byutviklere

Urbanisme: NY TID har spurt fem urbanister – alle kjent for norske byutviklere – om noen av hovedtemaene i dette bilaget: global urbanisering og feminisering av fattigdom, drivkrefter og motkrefter, ny teknologi, og organisering i kampen for et tryggere og sikrere samfunn.

Mungiki – religiøs sekt eller gategjeng?

Kenya: Mungiki fremmer afrikanske tradisjoner og forkaste kolonitidens påvirkning. Omskjæring er påbudt for kvinnelig medlemmer.

De fattiges byrde

Kibera: Hvorfor tiltar slummens elendighet i land som over tid har hatt betydelig økonomisk og sosial vekst? I dag lever 75 prosent av verdens befolkning uten sikker rett til boligen sin eller jorden de dyrker.

Kinas byutvikling

BYPLANLEGGING: Økobyen er del av nytenkningen i Kina. Fra blokk, superblokk til megablokk og økoblokk? Her får vi en analyse av årene etter Deng Xiaopings «reform- og åpenhetspolitikk».

Vanlig diplomati tjener staten, bydiplomatiet folket

BYER:USAs nye ledere har merket seg Kinas bruk av byer i sitt diplomati. Seiler bypolitikk opp som den nye utenrikspolitikken?

Er nasjonalstaten ute av takt med verden?

Nasjonalstaten strever med å kontrollere klimautfordringer, internasjonal kriminalitet og epidemier, mens byene har mer politisk makt enn noensinne. Byer agerer der nasjonale myndigheter bare snakker.

Urban fattigdom overses

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk neglisjerer byenes muligheter og begrensninger. Men slaget om bærekraftig utvikling står faktisk i byer.