Endre

Endre
Underviser filmvitenskap på NTNU Epost endreeid@gmail.com

Overgriper og offer

Hockeysosialisme

Stillhetens vold

Vinden i bildet