Endre

Endre
Endre 30 ARTIKLER

Overgriper og offer

Hockeysosialisme

Stillhetens vold

Vinden i bildet

Vipin Vijays uro

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)