Emma Bakkevik

Emma Bakkevik 9 ARTIKLER

Krig som valgkamp

Ingen tid å miste

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)