Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Einar Øverenget

Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant og mye brukt foredragsholder.

Hannah Arendt og det totalitære

Sosiale medier: Mens det offentlige er et sted der frie individer har rett, og kanskje også plikt, til å delta i fri meningsutveksling, handler det sosiale mer om flokk og kontroll. Står vi nå overfor en sosial kontroll som ikke inviterer til uenighet og mangfold, men kun til lydighet eller ekskludering? Det sosiales fremvekst kan true så frihet som individualitet. NY TID trykker her et utdrag av Einar Øverengets nye bok, Intoleransens inntog.