Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Eilert Berre Ellefsen

Currently engaged at the the Masters Programme in Human Geography, UiO, specialization in Urbanism and Planning.

Bistand i elitenes byer

UTVIKLING: At storbyene har vært styrt av eliter siden framveksten under kolonitida er ikke et argument for å overse verdens fattige. Må vi likevel først ta et oppgjør med dvelende fordommer om byveksten – og spørre om byer kan være en løsning på utviklingsutfordringene?

Urbaniseringens konsekvenser for bistandspraksis

Fattigdom: Over en milliard mennesker, 24 prosent av verdens urbane befolkning, regnes i dag som slumbeboere. Og flyktninger flest havner ikke i overfylte leire i Europa, men som fordrevne migranter i mellomstore og små byer i Asia og Afrika. Bistanden har i dag en motvilje mot å engasjere seg innen byområder og urbaniseringstematikk.