Daniel Glassman

Daniel Glassman 7 ARTIKLER

Bannons naturlover

En filmatisk bønn

Det nye Syria

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)