dagosterberg

dagosterberg
2 ARTIKLER 0 kommentarer

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

SUF og Mao Tse Tung

Maos idealistiske teori om at kulturrevolusjonen er nok for å avskaffe klassene, er feilaktig – og vår venstrefløys beundring av denne overfladiske ideen kan få uheldige følger for politikken fremover, skriver Dag Østerberg i denne teksten fra 1968.