Bestill høstutgaven her

Dag Østerberg

Forfatter, professor. (1938–2017) Siden 1960-årene vært en av Norges fremste sosialteoretikere og intellektuelle, som bl.a. har gitt viktige bidrag til den såkalte positivismedebatten og vist en kritisk profil i sine skrifter.

Om proletariatets diktatur

Dette innlegget har til hensikt å vise hvorfor det var en politisk feil av SUF å programfeste proletariatets diktatur.

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

SUF og Mao Tse Tung

Maos idealistiske teori om at kulturrevolusjonen er nok for å avskaffe klassene, er feilaktig – og vår venstrefløys beundring av denne overfladiske ideen kan få uheldige følger for politikken fremover, skriver Dag Østerberg i denne teksten fra 1968.