Bestill vårutgaven her

Dag Østerberg

Forfatter, professor. (1938–2017) Siden 1960-årene vært en av Norges fremste sosialteoretikere og intellektuelle, som bl.a. har gitt viktige bidrag til den såkalte positivismedebatten og vist en kritisk profil i sine skrifter.

Sosialdemokrater og leninister

REFORM OG REVOLUSJON: Nå i valgforbundsbestrebelsenes tid er det kanskje et forsøk verdt å prøve å tenke gjennom begrepene om reform og revolusjon.

Erich Fromm som teoretiker

FREUD/MARX: Har historisk materialisme («marxismen») et mangelfullt begrepsverk når den skal tyde vår tids kapitalistiske samfunnsformasjoner?

Marx» dialektiske materialisme

MARX/LENIN: Bekjempelsen av fremmedgjøring er jo den almene målsetting – noe som har forsvunnet I leninismen

Om leninismen

MARX/LENIN: Med dannelsen av Sosialistisk Valgforbund er partenes forhold til Vladimir Lenins lære av betydning. Det er menneskenes virksomhet, deres arbeid, kamp, lek, forskning, som er erkjennelsens kilde.

Om proletariatets diktatur

Dette innlegget har til hensikt å vise hvorfor det var en politisk feil av SUF å programfeste proletariatets diktatur.

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

SUF og Mao Tse Tung

Maos idealistiske teori om at kulturrevolusjonen er nok for å avskaffe klassene, er feilaktig – og vår venstrefløys beundring av denne overfladiske ideen kan få uheldige følger for politikken fremover, skriver Dag Østerberg i denne teksten fra 1968.