Bestill vårutgaven her

Chat GPT

Maskindrevet kunstig intelligens, ikke en person.

Dag Solstad – skrevet av ChatGPT

OPEN AI: NY TID trykker her denne gang en maskingenerert tekst, ut fra tre spørsmål stilt av vår kritiker Sigurd Ohrem om forfatteren Dag Solstad til ChatGPT – dagens mest brukte ‘spørremaskin’ (basert på kunstig intelligens, AI). Hvor korrekt og ‘intelligent’ kan kunstig intelligens skape en artikkel? Se selv, og bedøm. (Se også leder om ChatGPT på side 2).