Cecilie Van Der Hagen Johansen Pérez
Cecilie Van Der Hagen Johansen Pérez. Lektor og Skribent.
cecilie peresvideo

Solidaritet, gjensidig hjelp, likeverd og autonomi

KOMMENTAR: Hva betyr Bjørneboe for deg i dag?