Abonnement 790/år eller 190/kvartal

brikamann@gmail.com

Schumann er medlem av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

FNs Sikkerhetsrådsresolusjon1325 – like aktuell i dag

COLOMBIA: Tre år etter fredsavtalen mellom regjeringen i Colombia og FARC-EP er bildet lite oppmuntrende. Likevel tør både enkeltkvinner og kvinneorganisasjoner å stå fram og bidra til åpenhet og forbedring.