Bianca-Olivia Nita

Et Kina i endring

Skyer av løgn

Liv uten tenkning

Overbelastet barn

Politisk teater

Afghansk girl power

Løp, Leyla, løp

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)