Kari Elisabet Svare

Kari Elisabet Svare
Kari Elisabet Svare 2 ARTIKLER

En lydig NATO-lakei

Aldri mer krig?

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)