Grusomhetens teater

Aslak Storaker

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

Oppløftende fredskonferanse i Wien

FRED: 300 aktivister, politikere og eksperter fra 32 land samlet seg i sommer i Wien for å diskutere behovet og metodene for å gjenopprette freden i Ukraina. Den italienske fredsbevegelsen var her et forbilde: Utover enorme demonstrasjoner mot militariseringen i Ukraina har de gjennomført fem større fredskaravaner til landet med til sammen over 80 kjøretøy fylt med medisinsk utstyr, generatorer, vannrenseutstyr og andre nødvendighetsartikler.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

Russlands problemer med maktovergangen

NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Forsvarsbudsjett for økt konfrontasjon

Er det klokt å undergrave norsk basepolitikk?

Innblikk i et totalitært diktatur 

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 

Krigen og den kollektive erindring

Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

«Alle de krigførende partene i Syria er forbrytere»

Vi møtte den syriske fredsaktivisten Maram Daoud under verdens største fredspolitiske festival.

Ikke hit, og ikke lenger

Russland–Georgia-krigen i 2008 skulle vise at grensen for NATOs ekspansjon mot øst var nådd. Med Ukraina-krisen i 2013–15 ble den overskredet.