Bestill sommerutgaven her

Aslak Storaker

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

Russlands problemer med maktovergangen

NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Forsvarsbudsjett for økt konfrontasjon

Er det klokt å undergrave norsk basepolitikk?

Innblikk i et totalitært diktatur 

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 

Krigen og den kollektive erindring

Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

«Alle de krigførende partene i Syria er forbrytere»

Vi møtte den syriske fredsaktivisten Maram Daoud under verdens største fredspolitiske festival.

Ikke hit, og ikke lenger

Russland–Georgia-krigen i 2008 skulle vise at grensen for NATOs ekspansjon mot øst var nådd. Med Ukraina-krisen i 2013–15 ble den overskredet. 

Den 19. Verdensungdomsfestivalen

Verdensfred – bare en drøm? Ikke for ungdommene som møtes på det som trolig er verdens største fredspolitiske festival.

Fred med 40-årskrise

I 30 år etter krigen var Øst-Asia var en av de voldeligste regionene i verden. Vil freden siden 1979 fortsette?