arvemeisinget

arvemeisinget
1 ARTIKLER 1 kommentarer

Massiv feilinformasjon om Ukraina

En oppfordring til norske medier: Kan dere være så snill og undersøke nærmere hva som egentlig hendte i Kiev i februar for snart tre år siden?