Anders Dunker

Anders Dunker
19 ARTIKLER 0 kommentarer
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid.

Vita hyperactiva!
[The Scent of Time]

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Europas krise er filosofisk
[A Philosophy for Europe]

Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Impotensens kraft
[Futurability]

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

Etterpå er nå
[Urth]

Et ensomt drivhus er verdens siste skanse i Ben Rivers profetiske science-fiction-scenario som iscenesetter Jordens usikre skjebne: Planeten er avfolket, og drivhuset det eneste levelige stedet.

Uten fellesskap, intet håp
[We]

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Større, raskere og mer oppfinnsomt 
[Scale]

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.

Å forme verdensborgere
[Om pedagogikk]

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Til ungdommen nå til dags 
[The True Life]

Den aldrende Alain Badiou har skrevet en avansert konfirmasjonstale om eksistensielle kvaler som en åpning mot et bedre samfunn. 

Melankoli for lysere tider

Med markedsføringens logikk selger Per Espen Stoknes klimabudskapet til et publikum overmett på dystopier og varskurop.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel
[Earth in Human Hand]

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel
[Earth in Human Hands]

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Flukten fra fellesproblemene
[Retrotopia]

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen? 

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Sameksistensens kunst i masseutryddelsens tid

Mennesket bør inngå i en intim og levende «samskapelse» med andre arter fremfor å bedrive et tørt nullsumsspill av kalkulert risiko og balansering av egeninteresse, mener Donna Haraway. 

Energirevolusjonen

Det er helt avgjørende å hjelpe folket med å våkne opp og ta saken i egne hender dersom vi vil at kloden skal overleve, sier Carl A. Fechner.