Anders Dunker

Anders Dunker
17 ARTIKLER 0 kommentarer
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid.

Futurability. The Age of Impotence and the Horizon of Possibility

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

Urth

Et ensomt drivhus er verdens siste skanse i Ben Rivers profetiske science-fiction-scenario som iscenesetter Jordens usikre skjebne: Planeten er avfolket, og drivhuset det eneste levelige stedet.

We. Reviving Social Hope

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.

Scale – The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economics, and Companies

Flere mennesker med et stadig høyere energiforbruk forutsetter at vi akselererer teknologiutviklingen i et stadig villere tempo.

Om pedagogikk

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

The True Life. A Plea for Corrupting the You

Den aldrende Alain Badiou har skrevet en avansert konfirmasjonstale om eksistensielle kvaler som en åpning mot et bedre samfunn. 

Melankoli for lysere tider

Med markedsføringens logikk selger Per Espen Stoknes klimabudskapet til et publikum overmett på dystopier og varskurop.

Earth in Human Hand – Shaping Our Planet’s Future

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Skånselløs klimavekkelse

Snarere enn å forgå av skam over skaden vi har påført miljøet, må vi våkne til en moden miljøbevissthet. 

Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».

Retrotopia

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen? 

Mellom idealstaten og kjøpesenteret

Forfatter Abensour går tilbake til Benjamin og More for å minne oss på hva det innebærer å tenke at en annen verden er mulig.

Sameksistensens kunst i masseutryddelsens tid

Mennesket bør inngå i en intim og levende «samskapelse» med andre arter fremfor å bedrive et tørt nullsumsspill av kalkulert risiko og balansering av egeninteresse, mener Donna Haraway. 

Energirevolusjonen

Det er helt avgjørende å hjelpe folket med å våkne opp og ta saken i egne hender dersom vi vil at kloden skal overleve, sier Carl A. Fechner. 

Tvilsomme totalfortellinger om miljøet

Fra lenge før den industrielle revolusjon har folk ropt varsku om hva en rovdrift på naturen kan føre til.

Forsøk på å ta det hele innover seg

I Erland Kiøsteruds Sulten og skjønnheten føler jeget seg frem langs bruddflatene i en istykkerslått verden, på jakt etter noe som kan hele den.