Bestill høstutgaven her

Alf Jørgen Schnell

Kritiker for NY TID.

«Rather break the law than the poor»

Owen Hatherley: Red Metropolis: Socialism and the Government of London
BOLIGER: London, en futuristisk skyskraperby, et neo-Tokyo, en by i et land styrt av en autoritær og nasjonalistisk elite. Hvor ble det av Corbyns manifest for massiv utbygging av kommunale boliger?

Å utvikle en ny sosial boligsektor

Jon Guttu, Catherine Bauer: Carsten Boysen: En rettferdig boligpolitikk, Modern Housing
MODERNISME: Kan dagens usosiale by- og boligsituasjon trenge mer modernisme? To bøker aktualiserer en fremskrittstro på at samfunnet kan endres til det bedre.

Psykedelisk kommunisme

Mark Fisher (red.) introduksjon ved Matt Colquhoun: Postcapitalist Desire: The Final Lectures
RADIKAL CHIC: Skal venstresiden noen gang bli dominerende igjen, må den ifølge Mark Fisher omfavne begjærene som har vokst frem under kapitalismen, ikke bare avfeie dem. Venstresiden bør dyrke teknologi, automatisering, redusert arbeidsdag og populære estetiske uttrykk som mote.