Aleksander Huser

Aleksander Huser 66 ARTIKLER

Naturen kaller

Der tale er tabu

Med håp om endring

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)