Alexander Carnera

Alexander Carnera
35 ARTIKLER 0 kommentarer
Carnera er frilansskribent, bosatt i København.

Et antifascistisk liv
[Deleuze i vest]

Antologien Deleuze i vest er en samling tekster som løfter frem filosofen Gilles Deleuzes redskaper til motstand mot samtiden. Og all motstand begynner med en anstrengelse.

Nerudas kjærlighet til jorden
[Hundrede kærlighedssonetter]

Jordbunden kjærlighet viser veien til en universell omsorg.

Da pedagogikken forsvant
[Ballade i pædagogikkens forsamlingshus]

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør. 

Henry Millers livsøkologi 
[Manden i byen]

Jensen fremhever Henry Millers evne til å navigere mellom letthet og tyngde, humor og patos i en flott bok om hele spennvidden i den mangfoldige forfatterens univers.

Det onde: åndens avmakt
[Transgression of the Inexistent]

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Erobreren av det ubrukelige
[Werner Herzog]

Et ekte demokrati må være åpent for dissens, forskjeller og det unyttige. Og bare gjennom denne «erobringen av det ubrukelige» kan vi nærme oss sannheten.

Det sårbare livs visdom
[A Fragile Life]

Todd May gjenopdager filosofien som livskunst, som et praktisk-terapeutisk anliggende.

Ilden som livskilde
[The Fire and the Tale]

Georgio Agamben bringer leseren på sporet av de helt vesentlige spørsmålene om litteraturens forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium. 

Følelsen av å være i live

Å være i live er å finne plass til det målløse, plass til tapet, til det overflødige, døden, den blotte væren, det uproduktive.

Å forlate sitt hus

Henry David Thoreaus berømte hus ved Walden Pound var både en politisk, arkitektonisk og økologisk handling. 

Ensomhetens misere og magi
[Den ensamma staden]

Ensomhet er en erfaring som kan berike vår indre verden og styrke samværet med andre, mener Olivia Laing.

Natten er en lyskilde i mennesket
[Jung]

En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.

Sårbarhetens politiske potensial
[De retsløse og de ydmygede]

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Den dagen alt blir gratis
[Postkapitalisme]

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 

Øyeblikk av klarsyn

En innsiktsfull øyeåpner til historien som mer enn det lineære fremskritt. 

Selvkritisk humanisme for klimaet 

Klimapolitikk handler ikke bare om hvor stikkontaktene er plassert hjemme hos meg, men også om å finne mening i en selvforandrende aktivisme – maten jeg spiser, meningsfullt arbeid, vaner og relasjoner.