Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Anneli Setalo

Nytter det egentlig å engasjere seg i fredspolitiske spørsmål?

Dagens regjering støtter ikke lenger opplysningsarbeid for fred.