Attac Sverige risikerer erstatningskrav

Riksadvokat Bjørn Ericsons frikjenning av politiet for angrepet på Hvitfeldtska gymnaset under fjorårets EU-toppmøte, skaper forbannelse i svensk Attac.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Attac Sverige frykter at organisasjonen nå må betale erstatning for skadene som ble påført Hvitfeldtska gymnaset i forbindelse med demonstrasjonene mot EU-toppmøtet i Gøteborg i juni i fjor. Ifølge en artikkel i den svenske avisa Dagens Nyheter kan regningen på skadeverket komme opp i 800.000 kroner, 200.000-300.000 for skader på bygningene på Hvitfeldska gymnaset og 400.000 kroner for ødelagt inventar. Cecilia Verdinelli fra Gøteborgavdelingen av Attac uttaler til avisa at organisasjonen ikke har midler til å betale en eventuell erstatning og av prinsippielle grunner vil de heller ikke gjøre det. Attac vil nå se nærmere på Bjørn Ericsons beslutning.

Politiaksjon mot Hvitfeldtska

Det var den 14. juni i fjor at politiet i Gøteborg omringet Hvitfeldtska gymnaset og gjennomførte en politiaksjon førte til omfattende materielle skader. Hvitfeldtska var en av flere skoler som fungerte som overnattingssted for demonstrantene. Før politiaksjonen ble iverksatt, fikk politiet satt opp en mur med containere rundt skolen. Det var derfor svært vanskelig for demonstrantene å komme seg vekk, og flere hundre ble arrestert. Politiet oppga som en årsak til aksjonen at de hadde grunn til å tro at noen av demonstrantene gjemte farlige våpen inne på skolen. Attac og blant annet Gøteborgaktionen 2001 (en paraplyorganisasjon som sto som arrangør for mange av protestene), var ansvarlig for å skaffe overnattingsplasser til demonstrantene og skrev under en kontrakt med Gøteborg kommune.

Cecilia Verdinelli sier til Ny Tid at de ikke har mottatt noe formelt krav. Men at Gøteborg kommune tidlig i fjor høst gjennom sitt forsikringsselskap Gøta Lejon ga signaler om at det var naturlig at Attac og Gøteborgaktionen betalte 400.000 kroner hver. Det var imidlertid ingen fra Attac som bodde på Hvitfeldtska gymnaset. Attac tok bare ansvaret for å skaffe overnattingsplasser til demonstratene ved å skrive under en kontrakt sammen med Gøteborgaktionen.

– Når riksadvokat Bjørn Ericson torsdag i forrige uke bestemte at forundersøkelsen av politiets opptreden skal henlegges, og verken politiledelsen eller enkeltpersoner hos politiet blir tiltalt, frykter vi at både Attac og Gøteborgaktionen 2001 må betale for skadene.

Trussel mot møtefriheten

Verdinelli er ikke spesielt overrasket over riksadvokatens beslutning, og mener det er et tilbakeslag for Attac både økonomisk og juridisk, men også moralsk. Det blir helt feil at organisasjonen påtar seg ansvaret for skadeverk som er en konsekvens av at politiet handlet uklokt.

– Både Attac, Gøteborgaktionen og enkeltpersoner anmeldte politiet for angrepet på skolen, og nå går både politiledelsen og enkeltpersoner i politiet fri. Jeg får en følelse av at vi lever i en «opp-ned»-verden, sier Verdinelli.

Hun er opprørt over at Bjørn Ericson mener at politiets aksjon var nødvendig og ikke kan klandres. En av begrunnelsene politiet brukte for å omringe Hvitfeldtska gymnaset og angripe demonstrantene var at det skulle finnes våpen inne på skolen. Dette har vist seg ikke å stemme, og ikke en eneste av dem som ble arrestert i forbindelse med politiets aksjon er satt under tiltale.

– Politiet fant ikke et eneste våpen. Det er umulig å forsvare en slik politiaksjon. Det er en trussel mot møtefriheten, understreker Cecilia Verdinelli.

Nina Drange i Attac Norge sier til Ny Tid at hun synes det er merkelig hvis Attac må betale erstatning for skadene. Kravet om erstatning er bortfalt fra alle andre i og med at saken mot både politi og demonstranter er henlagt.

– Det er veldig uklart hvem som har ansvaret. I denne situasjonen er det forskjell på at organisasjoner som bare er leietaker tar ansvaret for skadeverket og den eller de som eventuelt har forvoldt skadene. Dette skjedde jo også før toppmøtet begynte, og politiet beslagla ingenting som kunne brukes til å skade liv eller eiendom.

Avgjøres 30. januar

Stig Persson i Gøta Lejon bekrefter overfor Ny Tid at de foreløpig ikke har fremmet erstatningskrav mot Attac og andre organisasjoner. Han forteller at Gøta Lejon har avventet politiundersøkelsen som konkluderte med at ingen enkeltdemonstrant skulle tiltales. Avtalen mellom Attac og andre organisasjoner på den ene side og Gøteborg kommune på den andre, går i første omgang ut på at erstatning for eventuelt skadeverk skulle ramme enkelt personer og i andre omgang organisasjonene. Gøta Lejon eies av Gøteborg kommune, og ordføreren utnevner styret.

– Den 30. januar skal styret ta stilling til hva som skal skje når det gjelder erstatningskrav. Vi må sette oss ned sammen med organisasjonene og diskutere hva vi skal gjøre. Avtalen er ganske klar, men vi må få en jurist til å se nøyere på den. En som har kompetanse på avtalerett. Vi vet for lite om hvordan det stiller seg når en politiaksjon er med i bildet. Vil for eksempel organisasjonene hevde at det (skadeverket) var tvingende nødvendig, avslutter Persson.

Ny Tid har fått tak i avtalen som er underskrevet av Attac, Gøteborgaktionen 2001, Nettverk Gøteborg 2001 og Gøteborg by. Når det gjelder punktet om ansvar for skade, står blant annet følgende: «Under vistelsen i skolorna svarar i førsta hand vållande person/er før ev. uppkommen skada och i andra hand respektive organisation och dess medlemmar solidariskt før uppkommen skada som har ett samband med medlemmarnas boende».

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here