Attac krever åpenhet om Gats

Ved siden av kampen mot krig, var det møtene om Gats-avtalen som Attac-leder Vegard Hole fant mest inspirerende i Firenze.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.09.2004

Generalavtalen om handel med tjenester (Gats) er en av avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som arbeider for størst mulig liberalisering av verdenshandelen.

– Det skal nå åpnes opp en ny forhandlingsrunde om handel med tjenester. Det kan gjelde alt fra IT-konsulenter til gamlehjem, forteller Hole.

– Hvis dette fører fram, får utenlanske selskaper samme rett til å etablere seg i Norge som landets egne virksomheter. Velferden står i fare.

Han opplyser at Norge har sendt sine Gats-krav til andre land, men at de er hemmelige.

– WTO har satt frister for de ulike stegene i forhandlingsprosessen og den 30. juni i år var fristen for Norges krav overfor andre land. Den 31. april 2003 er fristen for andre land til å svare på Norges krav, og fristen for Norge til å svare på andre lands krav.

Brev til regjeringen

Attac har sendt brev til regjeringen om hvilke krav Norge stiller. Attac og andre organisasjoner i Europa jobber nå med samme sak, og de møter samme argumentasjon fra de ulike regjeringene, nemlig at Gats-kravene er hemmelige. Det som var fint med Firenze, forteller Hole, er at de ulike Attac-organisasjonene kunne diskutere felles utfordringer og var enige om en felles strategi.

– Attac stiller to krav til regjeringen. For det første krever vi åpenhet om Gats-forhandlingene. Dette er et demokratisk spørsmål. For det andre krever vi at status i WTO evalueres. Hva er konsekvensene av de beslutninger som er tatt til nå? Dette må evalueres før nye forhandlingsrunder settes i gang. Hva er status til offentlige tjenester?

– Disse skal være unntatt WTO/Gats-reglene, men det er unntak for de tjenester som allerede er utsatt for konkurranse. Hvilke konsekvenser får dette for sykehussektor og skolesektor? Vi har jo allerede private institusjoner som Volvat medisinske senter og Steinerskolen, påpeker Vegard Hole.

Likevel lekket ut

Til tross for hemmelighetskremmeriet, har noen av Norges krav til andre land lekket ut, og Hole viser i den forbindelse til en artikkel i Nationen 19. juli i år. Her går det fram at Norge stiller krav til 51 land om bedre vilkår for norsk eksport av tjenester. To av disse landene er Bangladesh og Angola. Norge og Telenor krever liberalisering av telenettet i Bangladesh, og når det gjelder Angola, er det interessene til Statoil og Hydro som fremmes.

Kommentarer