Daværende utenriksminister Espen Barth Eide (midten)

Atomvåpenforbud: Norge har blitt passive

Den 12. juni skal forslaget om norsk forbud mot atomåpen behandles i Stortinget. «Vi forventer bred støtte til forslaget,» sier leder i organisasjonen Nei til atomvåpen, som til nå er skuffet over Norges passive innstilling.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.06.2015

Onsdag leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomite sin innstilling til forslaget om et norsk forbud mot atomvåpen. Forslaget, som ble fremmet av partiene SV, Senterpartiet og Venstre i mars, går ut på at Norge skal være en pådriver for forbud mot atomvåpen. Forslaget skal behandles i Stortinget den 12. juni. I forrige utgave av Ny Tid kritiserte kronikkskribent Margrete Tingstad fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet den norske regjeringens manglende støtte til arbeidet for å forby atomvåpen globalt. Leder i organisasjonen Nei til atomvåpen, Anne Gerd Haarr, forventer at forslaget vil føre reelle endringer i Norges arbeid mot atomvåpen. «Vi forventer at Stortinget skal bruke flertallet sitt til å ta et standpunkt om at Norge må være en pådriver for et forbud mot atomvåpen,» sier Haarr til Ny Tid.

Under den rødgrønne regjeringen tok Norge ledelsen i å starte opp «det humanitære initiativet». Initiativet har bidratt til ny kunnskap om trusselen atomvåpen representerer, og skapte dermed nytt engasjement rundt kjernefysisk nedrustning. Som en del av dette initiativet arrangerte Norge i 2013 den første statskonferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Konferansen har siden blitt fulgt opp av store konferanser i Mexico og Wien. Over 155 land er nå med på initiativet. Norge har ifølge Nei til atomvåpen nå inntatt en langt mer passiv rolle i arbeidet. Den nye kunnskapen om atomvåpen har ført til at et internasjonalt forbud mot atomvåpen har kommet på agendaen, og under konferansen i Wien i desember la Østerrike frem «Det humanitære løftet», der de lover å jobbe for å stigmatisere, forby og eliminere atomvåpen. 107 land har så langt tilsluttet seg løftet.

Brobygger. Haarr understreker at det er viktig å spre kunnskap om hvilken trussel atomvåpen utgjør, og forteller at minst 11 atomvåpen i dag er på avveie. «Atomvåpen er en mye større trussel enn det folk flest vet, og det skjer langt flere nestenulykker enn man får vite om. Til enhver tid finnes det rundt 2000 atomvåpen i verden,» forteller hun. «Vi vet at det er atomvåpen på avveie, og det er vanskelig å rangere om det er krig eller ulykker som er den største trusselen.»

Atomvåpen er en mye større trussel enn det folk flest vet, og det skjer langt flere nestenulykker enn man får vite om.

Under sitt landsmøte i april vedtok Arbeiderpartiet at de skal jobbe for et …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.