Ateistisk dommedagsprofeti

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2017-09-14
Décadence. Vie et mort du judéo-christianisme
Forfatter: Michel Onfray
Flammarion, Frankrike

De mest fremtredende filosofer i fransk og tysk offentlighet, Michel Onfray og Peter Sloterdijk, har begge utgitt religionskritiske verk i år. Når det gjelder fremstillingen av kristendommens absurditeter, overgår Onfrays fremstilling i Décadanse. Vie et mort du judéo-christianisme («Dekananse. Judeokristendommens liv og død») på mange måter Sloterdijks Nach Gott («Etter Gud»), ikke minst i dokumentasjonen av religionens voldsutøvelse opp gjennom historien. Mursteinen på over 600 sider er en ateistisk pageturner.

500 års retrett. For dem som tror at kristendommen representerer et snilt og demokratisk alternativ til islam, er denne repetisjonen av drap og overgrep i kristendommens navn nyttig: korstogene, masseutryddelsen av urbefolkningen i det nyoppdagede Amerika, inkvisisjonen et cetera.

Fra og med renessansen har kristendommen tapt terreng. Gjenopptagelsen av Lukrets’ naturfilosofiske skrifter tillegges avgjørende betydning av Onfray. Etter at tusenvis av hugenotter ble slaktet ned på ordre fra kongemakten i 1572, begynte protestantene å stille spørsmål om ikke kongen kunne avsettes, og at det ikke var slik at øvrigheten var innsatt av Gud.

Så hopper Onfray til jordskjelvkatastrofen i Lisboa i 1755, som også rystet mange tenkere og fikk en til å spørre om dette virkelig kunne være Guds vilje. Etter opplysningstiden kommer religionskritikken til Marx og Feuer-
bach. Darwin viste etter hvert at verden ikke kunne ha blitt skapt på seks dager og at jorden ikke var 6000 år gammel. Skritt for skritt har religionen vært på retrett siden renessansen og måtte vike for sekulær vitenskap og politikk.

Men er ikke dette å slå inn åpne dører? Kan ikke de som fortsatt tror at Jesus gikk på vannet, omgjorde vann til vin og ble unnfanget ved jomfrufødsel, få være i fred? Hvis noen virkelig tror at Gud ble menneske og døde for oss på korset for at vi ikke skal fortapes, men ha evig liv – så vel bekomme! Dette er galskap, en tro i kraft av det absurde – som Søren Kierkegaard helt riktig kalte det.

Abonnement halvår kr 450

Men Onfray viser også hvordan religionen fortsetter i andre former med de samme voldelige midlene hos Marx, Lenin, Mussolini og Hitler. Den ateistiske fanatismen til kommunistene blir en ny religiøs tro på tusenårsrikets komme. Hvis kartet ikke stemmer med terrenget, så skaper konsentrasjonsleirene orden.

Gjennom unnfallenheten i Rushdie-saken underskrev …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.