Asyl mer enn bare opphold


Den 27. januar var jeg ekstra stolt over å være norsk. Sammen med tusenvis av andre demonstrerte jeg for asylretten. For at mennesker som er i fare for å bli torturert eller drept, skal få lov til å be om hjelp og få en trygg havn her i Norge. Nå står kampen om hva slags […]

Email: nicholas@su.no
Publisert: 2016-02-18

Den 27. januar var jeg ekstra stolt over å være norsk. Sammen med tusenvis av andre demonstrerte jeg for asylretten. For at mennesker som er i fare for å bli torturert eller drept, skal få lov til å be om hjelp og få en trygg havn her i Norge.
Nå står kampen om hva slags land vi skal være. Vil vi være verdensledende innen menneskerettigheter og rettferdighet, eller stenge døren for folk i nød?
Sosialistisk Ungdom vil vi skal være et land som hjelper. SV er eneste parti som har stemt mot begge rundene med uverdige flyktningforslag fra de andre partiene. Jeg er stolt over å tilhøre det eneste partiet som setter menneskerettighetene først. Men i kampen for at vi skal hjelpe mange må vi ikke glemme det viktigste: at de som får opphold, skal hjelpes på en god måte.
Asyl hjelper deg ut av umiddelbar livsfare, men det er først når du integreres at du får et liv.

Veien til fellesskapet. Ingenting er viktigere for integrering enn språk. Og det er ingen bedre måte å lære språk på, enn å bruke det i arbeid. På en arbeidsplass lærer du både språket i et sosialt fellesskap og gjennom arbeidsoppgavene dine.
Jobb gir lønn, språk og fellesskap. Det gir alt det viktigste i livet. Det gir verdighet.
Altfor mange asylsøkere må leve på sosiale bidrag framfor å være i jobb. Mange sliter i ukesvis, månedsvis eller årevis med å få seg arbeid. Noen vil aldri få det. Vi svikter flyktningene – men også Norge – når de ikke får bidra til fellesskapet. Vi har ikke råd til at disse ressursene står utenfor arbeidslivet.

Asyl hjelper deg ut av umiddelbar livsfare, men det er først når du integreres at du får et liv.

Syriske flyktninger har ofte god utdanning. Midt i krigens grusomheter er det lett å glemme at Syria har vært et nokså utviklet land. Vi får i disse dager sykepleiere, leger og ingeniører flyktende over grensen. Vi må sikre en raskere godkjenning av utdanningen og erfaringen deres, slik at de i neste omgang kan bidra.
Noen kommer uten formelle kvalifikasjoner. Da er det viktig at de får bygge opp erfaring så raskt som mulig. Mange flyktninger må vente i månedsvis, om ikke årevis, på mottak. Hvorfor skal de ikke få få være en del av fellesskapet? Hvorfor skal vi nekte dem verdigheten ved arbeid? Det er på tide å la dem jobbe fra mottaket mens de venter.

Tenk nytt. Noen vil likevel ikke få seg jobb. De vil gå med ledig arbeidskapasitet og ønske om …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal