FREEDOM OF EXPRESSION AND CENSORSHIP. FADI ABOU HASSAN. FADITOON.
FREEDOM OF EXPRESSION AND CENSORSHIP. FADI ABOU HASSAN. FADITOON.

Assange og det frie ord


Arrestasjonen av Assange handler om en «arrestasjon av demokratiet».

Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.no
Publisert: 2019-05-02

Den konservative teologen og senere president i Kirkens Verdensråd Martin Niemöller uttalte følgende ord om nazistene etter å ha vært innsperret i konsentrasjonsleir fra 1937 til 1945:

Først tok de kommunistene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke kommunist.

Siden tok de sosialdemokratene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke sosialdemokrat.

Deretter tok de fagforeningsfolkene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke fagforeningsmann.

Så tok de jødene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke jøde.

Abonnement kr 195/kvartal

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.

Media er ensrettet

Det finnes flere versjoner av Niemöllers dikt. Historisk sett arresterte nazistene først kommunister, sosialdemokrater og fagforeningsledere. Poenget er at den styrende makten angriper gruppe etter gruppe, og snart er det ikke noen igjen som tør å si noe.

Media blir stadig mer ensrettet. Akademiske institutter ensrettes, og den som sier noe kritisk, blir angrepet og bakvasket. Det kommer et brev eller en telefon fra noen til redaktøren/direktøren, som prøver å kvitte seg med kritikeren. Mange ganger, også i dag, viser det seg at det kun er på grunn av fagforeningene at det fortsatt er mulig å si noe – fordi man kan ikke uten videre avskjedige personer i fast stilling.

I dag vet vi at alle reelle argumenter for krigføring i Afghanistan, Irak, Libya og Syria har vært hemmelige. Alt vi leste i avisene ved krigens utbrudd om Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen og Muammar Gaddafis trussel mot Benghazi, var løgn – og de ansvarlige visste det. Hundretusener, kanskje en million mennesker ble drept på grunn av disse løgnene. Alle de store avisene og TV-kanalene ga oss falsk informasjon. Det er kun gjennom lekkasjene fra USAs forsvarsdepartement, fra tidligere ansatte i etterretningen og fra


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?