FREEDOM OF EXPRESSION AND CENSORSHIP. FADI ABOU HASSAN. FADITOON.
FREEDOM OF EXPRESSION AND CENSORSHIP. FADI ABOU HASSAN. FADITOON.

Assange og det frie ord


Arrestasjonen av Assange handler om en «arrestasjon av demokratiet».

Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.org
Publisert: 2. mai 2019

Den konservative teologen og senere president i Kirkens Verdensråd Martin Niemöller uttalte følgende ord om nazistene etter å ha vært innsperret i konsentrasjonsleir fra 1937 til 1945:

Først tok de kommunistene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke kommunist.

Siden tok de sosialdemokratene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke sosialdemokrat.

Deretter tok de fagforeningsfolkene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke fagforeningsmann.