Asbjørn Aarnes – et liv

Et 24 minutters portrett av Aarnes (1923–2013), om livet, forholdet til Gud, et liv etter dette, og meningen med det hele. Dessuten om den Annen eller nestekjærligheten via filosofen Emmanuel Levinas, og herav Aarnes’ tanker om betydningen av familie og venner ut fra avmaktens filosofi. To intervjuer er gjort med åtte års mellomrom (2003-2011). Se […]
Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid.
Email: truls@nytid.no
Publisert: 13.10.2015

Et 24 minutters portrett av Aarnes (1923–2013), om livet, forholdet til Gud, et liv etter dette, og meningen med det hele. Dessuten om den Annen eller nestekjærligheten via filosofen Emmanuel Levinas, og herav Aarnes’ tanker om betydningen av familie og venner ut fra avmaktens filosofi. To intervjuer er gjort med åtte års mellomrom (2003-2011). Se det siste i Le Monde diplomatique, Avmaktens styrke juni 2011.

Filmen på 23 minutter er regissert av Truls Lie, klippehjelp av Thomas Knutsen, musikkhjelp av Helene Arntzen (saksofon, stykket “Lengsel”), produsert av Substans Film, og støttet av Fritt Ord og Bergesenstiftelsen. Asbjørn Aarnes var hovedgrunnen til at redaktør Truls Lie fikk stillingen som redaktør i Morgenbladet, da dette ble reetablert i 1992, og så overtatt av Lie i 1993. Truls Lie assisterte Aarnes med seminarene på Universitetet i Oslo om Emmanuel Levinas rundt 1990. Aarnes betydd mye for en rekke mennesker – som ved hans virke på  Universitetet i Oslo, hans seminarrekker på Humanistisk Collegium og Granavollen. Aarnes var i redaksjonen til Idé og tanke 1960-85 og redaktør av Thorleif Dahls kulturbibliotek (1978–2001). Han var medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur (preses 1966-83) og Det Norske Videnskaps-Akademi, samt bidragsyter til tidsskriftet Minerva. Under Mykle-striden i 1957 tilhørte Aarnes kretsen til A.H. Winsnes, som støttet aktoratet i rettssaken mot Mykle. Fra 2005 skrev Aarnes en spalte på nynorsk i avisen Dag og Tid, og et utvalg av disse ble utgitt i 2006 under tittelen Råka av røyndom. Se ellers mer på Wikipedia Om du har abonnement, eller har oversteget antall visninger, så vises passord ved åpning av artikkelen.

Gratis prøve
Kommentarer