AS Norge til salgs

Neste statlige privatiseringsprosjekt blir Statkraft, spår Høyres Per-Kristian Foss denne uka. Spåmannen Foss har trolig lest Ny Tids kronikk fra 16. februar i år, hvor redaktør Kjell Rønningsbakk i KraftNytt.no spår akkurat det samme under overskriften «Statkraft på børs?». Telenor, Statoil, og nå altså Statkraft. Hva blir det neste? Trolig NSB. AS Norge er til […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 07.06.2001

Neste statlige privatiseringsprosjekt blir Statkraft, spår Høyres Per-Kristian Foss denne uka. Spåmannen Foss har trolig lest Ny Tids kronikk fra 16. februar i år, hvor redaktør Kjell Rønningsbakk i KraftNytt.no spår akkurat det samme under overskriften «Statkraft på børs?».

Telenor, Statoil, og nå altså Statkraft. Hva blir det neste? Trolig NSB.

AS Norge er til salgs.

I motsetning til Foss, er ikke Kjell Rønningsbakk så begeistret for ideen. Den angivelige grunnen til at både Foss og styreleder Terje Vareberg i Statkraft åpner opp for private eiere, er for at Statkraft skal få gjennomført sine planer om å kjøpe andre kraftselskaper i Norge og i Nord-Europa. Omkring 40-50 milliarder kroner trenger selskapet for å vokse seg store og mektige.

Den samme ideen ligger til grunn for at Statoil og Telenor ble overlatt til private hender, en begrunnelsen man knapt stiller spørsmål ved lenger fordi det har blitt en del av tidens kjensgjerninger. Store norske selskaper må enten vokse og spise seg mette i Europa, eller bli spist selv. Måtehold er ikke et alternativ. Pengeinnsprøytninger fra statskasse er det ikke snakk om. Kompetente ledere får ikke AS Norge tak i.

Vekst for vekstens skyld er sjelden fruktbart. Når vekstens mål er at andre ikke skal få lov til å vokse seg store, mister man ofte fellesskapets mål av syne.

Statkraft er i dag Fastlands-Norges største skatteyter med årlige bidrag på en milliard kroner til kommunekassene over hele landet, til staten og til fylkene. En delprivatisering vil øke kravet om utbytte til eierne, og kommunene – som en gang i tiden ga fra seg sitt naturgrunnlag mot skatter og avgifter som vederlag – sitter tilbake som taperen. Staten har over lenger tid tvunget kommunene til å selge sine energiverk for å få råd til å dekke utgifter staten har pålagt dem.

De konkrete argumentene mot å delprivatisere Statkraft er flere, blant annet vil et delprivatisert Statkraft ikke kunne bli pålagt å forsyne industrien med kraft til politisk fastlagte priser, men i bunn og grunn er det hele ganske enkelt: Statens oppgave er å sørge for at befolkningene får nok energi og at verdiskapingen i Norge tilfaller fellesskapet. Statens oppgave er ikke å overføre «arvesølvet» til en håndfull aksjonærer som sikler på utenlandske selskap.

Kommentarer