Et grønnere Norge?

AS Norge: En kapitalistisk aktør, uten tilstrekkelig samvittighet


I sin nye bok gjør Svein Hammer seg mange interessante refleksjoner om et grønnere Norge

Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 2018-11-01
Framtidens Norge. På sporet av et grønnere samfunn
Forfatter: Svein Hammer
Forlag: Vidarforlaget, Norge

Da jeg var liten, digget jeg Edward S. Ellis’ bøker om indianeren Hjortefot. Han var en sann stifinner og en stolt sønn av de store skoger. Han fortolket virkeligheten og forsøkte å bidra til en bedre hverdag for alle. I dag kalles Hjortefot og hans frender for urfolk, uten at det endrer deres situasjon nevneverdig. Ellis’ bøker var neppe av stor litterær kvalitet, men fortellingene ga uansett fantasien vingespenn og stimulerte nysgjerrigheten min overfor «de andre».

I dag er Hjortefot og det livet hans folk en gang levde, for lengst bare tragisk historie. Den amerikanske indianer ble bokstavelig talt hugget ned, av en ustoppelig ekspansiv vekstmaskin. Dette skjer igjen og igjen. Også i vår tid, på sitt vis. Folk blir flyttet på, skogsdekket forsvinner, sjøer, elver og atmosfæren vår forurenses. Vi trenger derfor stadig nye impulser og fortolkninger som kan hjelpe oss til å se og til å forstå, og kanskje bidra til å få oss inn på et bedre spor. Sosiologen Svein Hammer er en slik moderne stifinner. Han fylles med sorg når han tenker på gamle trær og jungler som meies ned av en ustoppelig vekstmaskin. «Hva tenker vi når vi med åpne øyne tillater at våre livsvilkår ødelegges? Bør vi ikke snart klare å lede oss selv mot en vesentlig mer grønn samfunnsutvikling?»

En konfrontasjon

I sin nye bok Framtidens Norge. På sporet av et grønnere samfunn deler Hammer sine tanker om en bedre fremtid med oss. I sin forrige bok, Fra evig vekst til grønn politikk (Vidarforlaget 2016), ga han oss en balansert fremstilling av både den gjeldende vekstpolitikken og den grønne politikkens fremvekst og variasjoner.

Hammer vil konfrontere vår livsform. Han erkjenner at krisen vi står overfor, er kulturell vel så mye som materiell og teknologisk. «Det vi trenger er en mer helhetlig livsforståelse, forankret i økologisk bærekraft, moralsk utvidelse av vårt ansvar, økt solidaritet og vilje til å sette livskvalitet foran materiell veksttvang,» skriver han.

Hammer er sosiolog, og det betyr at han er diskursens mann. Han er læreren som diskuterer åpent med oss. Han tvinger oss ikke til å ta standpunkter, han diskuterer seg frem til posisjoner, han veier og måler, og han viser oss at virkeligheten er kompleks. Det liker jeg. Da kan jeg fint leve med at Hammer stadig referer til sin forrige bok, og at han noen ganger virker vel omstendelig.

Abonnement kr 195/kvartal

Ambisiøst …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?