Pakistanese screenwriter and novelist Tariq Ali. AFP PHOTO / Damien Meyer

Arven fra anarkismen


Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.

Email: nilsolehj@hotmail.com
Publisert: 2017-10-12
The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution
Forfatter: Tariq Ali
,

I The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution setter Ali seg som mål å stille Lenin og den russiske revolusjon i et nytt lys – noe han langt på vei lykkes med. Allerede i innledningen konstaterer han at oktoberrevolusjonen i høyeste grad var en revolusjon, ikke et kupp. Mye av det som følger deretter, legger opp til å bevise denne påstanden. Her skiller tydeligvis ikke den britiske akademiske debatten seg synderlig fra den norske; kuppteorien har selvsagt også mange støttespillere i de britiske miljøene.

Uten Lenin hadde det ikke blitt noen russisk revolusjon.

Alis Lenin-portrett står på mange måter i kontrast til den vestlige tradisjonens, og i denne forbindelse påpeker han at Lenins mest kyniske sitater ofte er hentet fra borgerkrigstiden, da regjeringen han ledet sto midt oppe i en fundamental krig for overlevelse. Sitatene brukes hyppig i Lenin-biografier fra den kalde krigen, og har dannet skole for Vestens oppfatning av russeren.

Avstand til anarkismen.
I The Dilemmas of Lenin er det i stedet Lenin som levende menneske og maktpolitiker som trer frem. Ali ser sin hovedperson som rotfestet i to politiske kulturer: den anarkistiske tradisjonen i Russland, og den sosialdemokratiske verdensbevegelsen med Tyskland som hovedaktør. Den russiske venstresiden på 1800-tallet er på mange vis historien om en desperat og voldelig anarkistisk studentaktivisme som strategi mot en overmakt av føydalistisk struktur. Lenins eldre bror deltok som kjent i denne bevegelsen og ble henrettet etter å ha deltatt i et attentatforsøk mot tsaren.

Lenin tok avstand fra den russiske anarkismens voldsstrategi og meldte seg inn i det nystiftede russiske sosialdemokratiske partiet. Likevel nnes det spor av anarkismen hos Lenin, mener Ali: Der andre partimedlemmer ofte stemte for passivitet, sto Lenin for en aktivistisk linje, i en tro på at spontanaksjoner i seg selv kunne utløse opprør i befolkningen.

Sosialdemokratibevegelsen. Det blir ofte nevnt at den ortodokse marxisme hersket i det tyske sosialdemokratiske partiet fra 1880-årene og frem til krigsutbruddet i 1914. De tyske sosialdemokratene var ledende i …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)