Foto: Wikipedia/Pere Duchesne

Arbeiderstyrte bedrifter?


...

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-07-02

Kan flere bedrifter eies og styres kollektivt av medarbeiderne selv? Patrick Wikowsky, som står bak dokumentarfilmen Can We Do It Ourselves?, foreslår dette. Filmen ble nylig vist med et påfølgende diskusjonspanel, samlet av Oslo Dokumentarkino. Panelet stilte seg positivt til ideen om arbeiderstyrte bedrifter som mer effektive og demokratiske. Men er det mulig sommervarmen gjør oss litt idealistiske og naive?

I denne svenske dokumentarfilmen forteller Noam Chomsky at arbeiderstyrte bedrifter hvor de ansatte selv eier aksjene, skaper et mer rettferdig og fritt samfunn. Filmen viser positive effektive eksempler på slike lønnsomme bedrifter i et fritt marked. Dog viser filmen et svensk historisk klipp med Olof Palme og hans parti som tilbakeholdne for ideen. Filmen viser også motargumenter i dag fra Janerik Larsson, tidligere leder i Svenskt Näringsliv, som er sterkt tvilende til slike «kommunistiske ideer». Han mener at om dette hadde vært effektivt, ville vi sett langt flere slike bedrifter.

Men hovedbudskapet er optimistisk. I paneldebatten etterpå forteller David Erdal at da han arvet familiens papirfabrikk Tullis Russell Papermakers i 1994, la han bedriften om til «et demokratisk arbeiderstyrt foretak». De ansatte trodde først noe lå under overtakelsen av aksjene, det tok derfor tre år å opparbeide tillit til denne nye organiseringsformen, som – ifølge Erdal – nærmest førte til en religiøs «frigjørende energi» i bedriften. Han minner om at det å dele er naturlig for oss, slik vi en gang var jegere og sankere, der «maten ble delt av gruppen, uten at man henfalt til nepotisme» (der venner fordeler seg imellom). Noen kunne være dårlige jegere, andre gode, men «hva som kvalifiserte til at alle delte maten, var at man hadde en munn». På internett kan man dessverre lese at selskapet senere gikk med tap og ble nedlagt i 2015, der nær 500 mistet jobben sin – ti år etter at Erdal trakk seg ut.

I Can We Do It Ourselves? spør man seg hvorfor man bare har politisk demokrati – og ikke økonomisk demokrati.

Et annet eksempel som ble nevnt av panelet, var Carl Zeiss, bedriften bak kvalitetsobjektivene for kameraer med merket Zeiss. Ernst Abbe – entreprenør, fysikkprofessor og Zeiss’ partner – etablerte etter sistnevntes død dette som en stiftelse i 1899. På internett kan man lese om detaljene: Da Abbe mente at alle medarbeiderne sto bak overskuddet, etablerte …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)